Medicina/Infermeria de Família

Activitats derivades de l'atenció de la Medicina de Família

La medicina de família és l'especialitat que ofereix a la població adulta (de més de 14 anys) una atenció integral de la seva salut, proporcionant cures contínues a l'individu, la família i i la comunitat. La funció del metges/sses i infermers/es de família es resoldre els problemes de salut que normalment afecten a la població, però també, i amb especial èmfasi, prevenir l'aparició de nous problemes mitjançant l'educació sanitària i el control de factors de risc.


Els/Les vostres metge/ssa i infermer/a de família us oferirà:

• Consells individuals, familiars i de grup per millorar/conservar la vostra salut
• Tractament dels vostres problemes de salut amb una visió integral de l'atenció a la persona
• Activitats de prevenció (vacunacions, etc.)
• Seguiment de les persones amb malalties cròniques
• Accés a proves diagnòstiques i atenció especialitzada quan la vostra patologia així ho requereixi
• Atenció a la consulta o, en cas necessari, en el vostre domicili
• Seguiment de la vostra situació clínica quan estigueu atesos en altres dispositius sanitaris
(hospital, salut mental, ...)

Addicionalment a les activitats habituals d'un centre d'atenció primària, els metges/metgesses de capçalera de l'entitat disposaran de temps setmanal per poder visitar als malalts que tinguin ingressats a l'hospital de manera coordinada amb l'especialista hospitalari.

Igualment els metges/sses i infermers/es de família disposaran de sistemes informàtics (@-consulta) de consultoria amb els especialistes de l'Hospital, per rebre consultoria a distància i evitar desplaçaments dels malalts.

Consorci Sanitari de l’Anoia - CAP Igualada Nord
C/ Bèlgica, 5 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 800
   Nou Codi tipus
Data última actualització: 27/03/2019