Avís legal suggeriments

1 Si voleu mantenir l'anonimat, no empleneu les dades personals. En el cas que consigneu dades personals, de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes dades constaran en el registre de gestió de suggeriments, queixes i reclamacions. La finalitat d'aquest fitxer és servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del sistema sanitari públic. En lliurar les vostres dades, n'autoritzeu la comunicació als organismes i/o centres que, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, requereixen d'aquest accés per tramitar i dur a terme la vostra sol·licitud en l'àmbit de les funcions reconegudes en la Llei esmentada. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut (Travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia, 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades davant d'aquesta Àrea.
Emplenant les dades d'aquest formulari i acceptant l'avís legal, autoritzeu expressament el CatSalut perquè pugui demanar als centres sanitaris la vostra història clínica i accedir-hi quan sigui necessari per tramitar el vostre suggeriment.

Consorci Sanitari de l’Anoia - CAP Igualada Nord
C/ Bèlgica, 5 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 800
   Nou Codi tipus
Data última actualització: 12/06/2018